Cup

Kobo0Eiji015Kobo1Haru013Moto0Kobo19Moto1Mitsu01Kobo1Tiger02Haru1Koto010Haru1Shinsuke03Koto1Shiro04BRUTE0Eiji114BRUTE1Miyazaki011Shingo0BRUTE15Miyazaki1GIANT06Eiji1Yoshi012SARUMARA0Eiji17Yoshi1Izumo08
Start date: 06.02.2020 13:02 CET
Embed the bracket in iframe (with live updates):
Embed the bracket as svg (static):